Anmälan

Anmälan

I år har vi temat är ”Umeå till Addis och åter” vilket är en sträcka på 16,524 km.

Det officiella startdatumet blir onsdag den 19 maj 2021. Insamlingsmålet i år till 75 000 kr. Målgruppen är utsatta barn och kvinnor i Etiopien som drabbats hårt av Corona epidemin men även av de krigshärdar som finns i landet.

Alla insamlade medel går oavkortat till barn och föräldrar som tvingats att isolera sig och stanna hemma på grund av Corona pandemin. Många familjer har därigenom tappat den lilla inkomst de hade innan, samtidigt som mycket har blivit dyrare. En del medel går även till dem som drabbades av krigshärdar som finns i landet.

Vi, du och jag, med familj, vänner, kompisar springer, går, cyklar promenerar längre eller kortare sträckor för att täcka sträckan ända fram till våra behövande barn och familjer.

Efter att du anmält dig och betalat deltagaravgiften, (se hemsida GoforEti.se,) kan du själv registrera hur lång sträcka du har klarat av under dagen eller veckan. Varje sträcka räknas.

GoforEti pågår under tiden 19 maj – 19 september 2021.

Kostnad

  • 200 kr för vuxen
  • 50 kr för barn
  • 400 kr per familj

Swishnummer: 123 640 61 10 (märk med GoForEti och ditt namn)

Anmälningsformulär