Go for Eti

Ett stadslopp som gör gott - både för dig och andra!

Go for Eti

Ett stadslopp som gör gott - både för dig och andra!

Den 22 september 2018 (kl. 11) är det dags igen! Genom att anmäla dig till årets lopp bidrar du till att hjälpa människor i stor nöd i Etiopien.

Go For Eti är ett samarbetsprojekt mellan Pingst Umeå och PMU. Tillsammans med IFK Umeå och andra partners lyckades vi göra förra årets event till en succé. Nu är det dags igen och vi hoppas att du vill vara med!

Go for Eti
Ge en gåva

Ge en gåva

Skänk en gåva till projektet genom att antingen Swisha till nummer 123 640 61 10 eller via bankgironummer 160‐3737. Märk betalningen "GoForEti".

Go for Eti

”Go for Eti” är en ideell satsning till förmån för medmänniskor i nöd i Etiopien. Satsningen genomfördes även 2016 och 2017 i samarbete med bl.a. Pingstkyrkan i Umeå, IFK Umeå och PMU. Pingstkyrkan i Umeå står även som garant för att pengarna når de nödlidande. Go for Etis samarbetspartner i Etiopien är Mulu Wongle, en nationell kristen församling i Addis Abeba. Efter varje insamlingstillfälle har Pingstkyrkan i Umeå fått en god ekonomisk redovisning av hur insamlade medel hade förvaltats.

Go for Eti

Yohannes Hailemariam, som är verksamhetsansvarig för den nationella församlingen Mulu Wongles sociala arbete, är väl känd av Pingstkyrkan i Umeå. Yohannes berättar att för pengarna från Umeå ska man försöka lindra nöden för människor som p.g.a. akuta oroligheter i Etiopien har förlorat allt. Familjer som har fått sina hem nerbrända. Barn och vuxna som har förlorat anhöriga och som under stora svårigheter lever på flykt i sitt eget hemland.

Om Etiopien och den aktuella situationen

42-årige Abiy Ahmed, tillträdde som Etiopiens premiärminister i april 2018. Han satte genast i gång med ett omfattande reformarbete för att styra det auktoritära Etiopien i en mer demokratisk riktning. Abiy Ahmeds bakgrund bidrar till att människor lyssnar på honom. Hans pappa är nämligen oromo och muslim, men hans mamma är ortodox kristen och tillhör folkgruppen amhara. Själv tillhör han en kristen nationell församling och kan tala språken amhara, oromo och tigrinja. Abiy Ahmed talar om fred, försoning, kärlek och respekt. Att en etiopisk premiärminister talar så är något helt nytt. Han talar även om att visa respekt för oppositionen, att de ska få utrymme och respekteras och inte stigmatiseras, vilket har varit retoriken bland de tidigare ledarna.

Om Etiopien och den aktuella situationen

På några få månader har han hunnit frige fängslade regimmotståndare, tillåtit tidigare förbjudna radiostationer, bloggare och tv-stationer, samt skrivit under ett fredsavtal med Eritrea. Etiopiens nye premiärminister ger nytt hopp till förtryckta människor i regionen. Många beskriver Abiy Ahmeds insatser som något av ett mirakel.

Men det är en mycket skör freds- och demokratiprocess som har påbörjats. Än är processen inte i mål. Starka krafter som har haft fördelar under den tidigare regimen ser sina positioner hotade. Många är de som har blivit stormrika genom korruption och annat orättfärdigt handlande. Personer med makt, som tidigare har styrt regering, polis, militär och säkerhetstjänst, gör nu allt för att störa freds- och demokratiprocessen. Affärer och banker har plundrats, kyrkor bränts ned, präster och civila har dödats och tusentals människor har drivits på flykt under omfattande oroligheter, huvudsakligen i den muslimska regionen Somali i östra Etiopien. De lokala myndigheterna i Somali har länge anklagats av människorättsorganisationer för brott mot mänskliga rättigheter.

Kontakt

Kontakt

Ni kan kontakta oss antingen via e-post: info@goforeti.se eller via mobilnummer 0702370239.

Sponsorer